Köp & försäljning av fastighet & bostadsrätt

Maison Advokatbyrå bistår klienter under hela processen vid köp och försäljning av fastighet och bostadsrätt. Vi kan vara behjälpliga med upprättande och granskning av köpekontrakt samt bistå vid tvister med anledning av köp eller försäljning.

Efter köp av bostadsrätt kan det upptäckas fel och brister i bostadsrätten. Inte sällan uppkommer behovet av juridiskt biträde för att bedöma huruvida det föreligger fel i lagens mening som medför rätt att begära prisavdrag, skadestånd eller hävning av köpet.

En bostadsrätt utgör lös egendom och till skillnad från de felregler som gäller vid köp av fast egendom tillämpas felreglerna enligt köplagen. Om ett fel föreligger eller inte, bedöms i första hand enligt vad som följer av avtalet. I annat fall görs bedömningen utifrån vad köparen med fog kunnat förvänta sig.

Vid köp eller försäljning av en fastighet är det inte ovanligt att frågor kan uppstå om säljaren eller köparen är ansvarig för fel som upptäcks efter köpet eller om fastigheten inte stämmer överens med vad köparen förutsatt sig köpa. Köparens undersökningsplikt enligt Jordabalken är av betydelse i sådana sammanhang och inom fastighetsrätten talar man ofta om så kallade ”dolda fel” vilket innebär att felen inte varit upptäckbara. Vidare kan andra frågor uppstå vid köp och försäljning som t.ex. frågor gällande nyttjanderätt och servitut hänförliga till fastigheten.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!