Kommersiell hyresrätt / hyresrätt bostad

Maison Advokatbyrå arbetar både med kommersiell hyresrätt och hyresfrågor gällande bostad. Vi företräder såväl hyresvärdar som hyresgäster.

Kommersiell hyresrätt

För att erhålla en god och långsiktig relation mellan hyresvärd och hyresgäst är det av stor vikt att inneha ett välanpassat och marknadsmässigt hyresavtal. Hyresvillkoren har således under många år en stor ekonomisk och praktisk betydelse för båda parter i hyresförhållandet.

Under hyresförhållandet kan det uppstå många frågor för det fall att hyresvillkoren är svårtolkade. Ett undermåligt hyresavtal kan exempelvis leda till uppsägning, anspråk på nedsättning eller skadestånd.

Maison Advokatbyrå lämnar löpande rådgivning i hyresfrågor och biträder vid förhandlingar i hyresnämnd och allmän domstol.

Vi anlitas av både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster som rådgivare i hyresrättsliga frågor.

Maison Advokatbyrå kan exempelvis hjälpa er med;

 • Upprättande av avtal samt analysera befintliga hyresavtal
 • Upprättande och verkställande av uppsägningar
 • Hantering av avhysningar
 • Förhandling eller omförhandling av hyresvillkor
 • Marknadshyresyttranden
 • Hyresreduktion och skadestånd p.g,a. hinder och men i nyttjanderätten
 • Förverkandetvister
 • Andrahandsupplåtelser
 • Överlåtelse av lokal
 • Uppskov med avflyttning
 • Ombyggnadsfrågor
 • Sammanträden i hyresnämnd
 • Skadeståndsprocess i allmän domstol

Hyresrätt Bostad

Maison Advokatbyrå kan erbjuda en bred kompetens inom bostadshyresjuridiken. Vi anlitas av både hyresvärdar och privatpersoner såväl med löpande rådgivning samt i uppkomna tvister. Vi handlägger frågor både i hyresnämnd, allmän domstol och hos Kronofogden.

Maison Advokatbyrå kan exempelvis hjälpa er med;

 • Upprättande av hyresavtal samt analys av befintligt hyresavtal
 • Avstående av besittningsskydd
 • Uthyrning av privatbostad
 • Åtgärds- och upprustningsförläggande
 • Ombyggnadsfrågor
 • Hyresnedsättning på grund av hinder och men i nyttjanderätten
 • Lägenhetsbyten
 • Uppsägning av hyresavtal
 • Uppsägnings-och förverkandetvister
 • Avhysningar
 • Skadeståndsprocess i hyresförhållandet

 

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!