Bostadsrättsförening och medlem

I en bostadsrättsförening kan det uppkomma olika typer av frågor. Maison Advokatbyrå hjälper bostadsrättsföreningar med såväl löpande rådgivning som komplexa tvister. Vi åtar oss både ärenden som rör bostadsrättsföreningar samt förhållandet mellan bostadsrättsföreningar och enskilda bostadsrättsmedlemmar.

Med hänsyn till att bostadsrättslagen lämnar många frågor obesvarade och dessutom samverkar med föreningslagstiftningen innebär det att det kan uppkomma många komplicerade frågeställningar i en bostadsrättsförening. Praxis inom bostadsrättsjuridiken är knapp och ger inte alltid svar på de frågor som föreningen och dess styrelse kan ställas inför. Det är därför av stor vikt att föreningen även har välarbetade och uppdaterade stadgar och ordningsregler.

Gällande förhållandet och ansvaret mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde bostadsrättshavaren kan många frågor uppstå. Vi biträder såväl bostadsrättsföreningar som enskilda bostadsrättsmedlemmar i frågor kring bostadsrätt.

Maison Advokatbyrå kan hjälpa er med;

 • Löpande rådgivning av styrelsefrågor
 • Stämmor och beslutsfrågor
 • Upprättande av upplåtelseavtal
 • Ombildning till bostadsrätt
 • Ombyggnation
 • Vindsupplåtelser
 • Uppsägningar och rättelseanmodan
 • Förverkande och avhysningstvister
 • Ansvarsfråga vid vattenskador
 • Underhåll i fastigheten
 • Ansvaret för lägenhetens inre och yttre skick
 • Upprättande av stadgar och ordningsregler
 • Upprättande av entreprenadavtal vid ombyggnation
 • Frågor vid stambyte
 • Andelstalberäkningar
 • Medlemskapsprövningar
 • Andrahandsupplåtelser
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!